Jézus a Megváltó

Ha nincs evolúció, nincsenek földönkívüliek tehát van Isten, szóval van pokol és mennyország is. Hogy mehetünk akkor a Mennyországba? A 10 parancsolat megtartásával? de hát az ellen már vétkeztünk… Vajon Jézus Krisztuson keresztül?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” János 3:16

 

Jézus akkor a Megváltó?

Amikor elkezdtem ezen kérdéssel foglalkozni, az első gondolatom az volt, hogy Jézus valós személy volt-e? Valóban élt-e? Nézzük meg…

 1. Élt-e Jézus?

Több írásos bizonyíték is van Jézus létezésére, életére:

– Szvetoniusz császári főírnok írt egy Krisztus nevű emberről, aki az I. században élt.

– Thallus történetíró ír egy különös sötétségről, ami akkor következett be amikor egy Jézus nevű embert keresztrefeszítettek.

– JosephusFlavius – zsidó történetíró – Antiquities című művében Jakabra úgy hivatkozik mint annak a Jézusnak a fivérére, akit Krisztusnak is neveztek.

– Tacius, az I. századbeli római történetíró említ írásaiban olyan embereket, akiket Krisztusról nevezték el magukat (keresztények) és akik Poncius Pilátus idejében éltek.

– Ifjabb Plinius feljegyezte a korai keresztényeket, akik Jézust mint Istent imádták.

– A Babiloni Talmud említést tesz Jézus keresztrefeszítésére.

– Mara Bar-Serapion ír róla, hogy Jézust bölcs és erkölcsös embernek ismerték, sokak Izrael királyának tekintették.

– A gnosztikus írások mindegyike említi Jézust.

– SamosataiLucianus – második századi görög író- említette, elismerte írásaiban, hogy a keresztények Jézust imádták.

Tehát ha az összes írást egybevetjük, akkor megkapjuk a következőt:Jézus élt (gnosztikus írások, Szvetoniusz),Krisztusnak hívták (JosephusFalvius) sokak Izrael királyának tekintették (Mara Bar-Serapion), keresztrefeszítették húsvétkor (Babiloni Talmud, Thallus) Poncius Pilátus idejében /Júdeában/ (Tacitus), követői Istenként imádták őt (Ifjabb Plinius, SamosataiLucianus).

Összességében nagyon sok írat, írás említi Jézust valós történelmi személynek, a Bibliát is beleértve, ami 8 ember írását foglalja magába. A Biblia is valós történelmi iratnak számít (hitelességét bizonyítja: bibliográfiai vizsgálat, belső bizonyítékok, külső bizonyítékok) ezért láthatjuk, hogy több mint 17 írásos emlék van arról, hogy Jézus élt! Tehát bizton állíthatjuk, hogy valós személy volt.

Gustave-Dore-Jesus-Preaching-the-Sermon-on-the-Mount-620x320

 1. Feltámadt Jézus a halálból?

 

Láthatjuk tehát, hogy Jézus valós személy volt, és az I. században élt. Láthatjuk az írásokban, hogy keresztre feszítették.

 

Amit tudnunk kell a keresztre feszítésről:

A keresztre feszítés módszerét a rómaiak fejlesztették tökélyre úgy, hogy a maximális fájdalmat és a legnagyobb kínokat tudták kikényszeríteni az áldozatból. Olyan eszközöket csináltak hozzá, melyek minden helyőrségnél megtalálhatóak voltak. Római szokás szerint az elítéltet először jól megkorbácsolták, majd utána a kereszt vízszintes szárához (patibulum) kötözték a kifeszített kezeket, utána végigvezették a városon, miközben egy négy katonából álló alakulat vette körül, akik biztosították a zavartalan haladást. Előttük ment a kivégzést vezénylő százados (exactormortis), aki felvezette az elítélt(ek)et. A kivégzéseket mindig a városon kívül hajtották végre, mivel a keresztek függőleges szárai (stipes) a kivégzőhelyen voltak beásva (ilyen kivégzőhely volt Jeruzsálem mellett a Golgota nevű domb is). A kivégzőhelyen az áldozatot először megfosztották a ruháitól, melyek a kivégzőiké lettek (pannicularia). Majd az elítélttel együtt elfektetve a keresztet, a vizszintes szárhoz szegezték a kezeket, de nem a tenyéren és nem is pont a csuklón, hanem valahol a kettő között, a nagyujjat mozgató izom alatt, 10-15 fokkal elferdítve. Néha a könyöknél kötél segítségével is rögzíttették az elítélt karját. Ezután csiga vagy emelő segítségével felemelték a kereszt vízszintes szárát, a rajta lógó elítélttel együtt, és beleillesztették a függőleges fa tetején lévő, kissé vékonyabbra faragott vájatba. Ezután a lábakat is felszegezték (vagy a lábboltozaton keresztül, vagy a bokánál verték át a szeget), miközben az áldozatot egy sedile nevű ülőkére ültették. Szoktak lábtámaszt (suppedaneum) is alkalmazni abból a célból, hogy a tartóerő ne a kezeken összpontosuljon, és így az áldozat kínjai meghosszabbodjanak. A szeg és a kéz/láb közé egy fadeszkát is odatettek, nehogy a szeg feje kicsússzon az áldozat kezéből, vagy lábából. A római legionáriusok erre kb. 1–2 cm átmérőjű és 20–25 cm hosszúságú szegeket használtak. Miután végeztek, az elítélés okát jelző táblát (melyen az elítélt neve, származása és bűne volt feltüntetve) vagy a kereszt tetejére szegezték, vagy a kereszt alá helyezték el, jól látható helyen. A halál oka a rekeszizom kifáradása miatt bekövetkező fulladás volt. (Minden egyes lélegzetvételhez ki kellett emelkednie az elítéltnek, mivel a súlya a keresztre feszítette.) A halált többféle módon tudták gyorsítani. Az egyik ilyen módszer a lábszárak eltörése a térd alatt (crucifragium), (általában, ha megfizették a pribékeket!) melynek következtében a lábtámasz megszűnt, és a karokra tevődött át a tartóerő, és a test a keresztre préselődött. Az áldozat nem tudta felnyomni magát a lábai segítségével, így félórán belül megfulladt. A másik mód a lándzsaszúrás volt, (biztonsági okokból) mellyel ki lehetett küszöbölni a tetszhalál lehetőségét. Az 5-6. borda között a szívet célzó szúrás egyből végzett az áldozattal. A harmadik lehetőség az volt, hogy a kereszt alatt tüzet gyújtottak szalmából és keserűfüvekből, melynek füstjét belélegezvén az áldozat egy idő után eszméletét vesztette, és utána hamarosan megfulladt. A megfeszítettek több napon keresztül is kínlódtak a kereszten, mire beállt náluk a halál. A testeket elrettentésül fent hagyták a fákon addig, amíg le nem rothadtak, vagy le nem szedték őket a vadállatok. A családnak nem adták ki őket, így nem temethették el őket, ezzel is a szégyent fokozva. Jézus esetében azonban kivételt tettek egyrészt a Pészah közelsége, másrészt a helytartó, Poncius Pilátus kegyessége miatt, aki az evangéliumi elbeszélések szerint nem akarta Jézus halálát./wikipedia – Keresztre feszítés/

jesus-on-cross-322736

Ezt követően Jézus testét elvitték egy sírba, amit római katonákkal őriztettek, hogy a zavargásokat megszüntessék. A 3. nap reggelre viszont a kő elmozdult a sír elől, és holttest eltűnt. Majd megjelent több embernek, összesen 40 napig, ezt kővetően elmondások alapján felszállt a felhők közé.

Nagyjából 1,5 évet töltöttem el ezen történelmi esemény boncolgatásával, többször átgondoltam, többször utána olvastam. Több emberrel átbeszéltem. Legjobb tudásom szerint végiggondoltam az összes lehetséges eshetőséget, ami egy csekély kételyt is tud bennünk ébreszteni a felől, hogy Jézus nem támad fel. Hol lehetett a csalás? A keresztrefeszités előtt? A barlangban volt valami csel? Vagy talán a 3. nap utáni megjelenésében volt valami szemfényvesztés.

Csalás? Csel? Szemfényvesztés?:

1.      Keresztrefeszítés csalás?:

 • Csak elájult – Elégé kétséges, hogy a keresztrefeszítést egy egyszerű ájulással tudta volna palástolni, főleg a lándzsaszurást kővetően.
 • Judás hazudott Jézus személyét illetően , nem Jézust tették fel a keresztre – Több száz ember látta, miközben kimondták rá az ítéletet. A zsidók biztos szóltak volna, hogy nem Ő Jézus.
 • Más valaki állította, hogy ő Jézus – Ugyanaz az érvelés mint az előzőnél, nem tudta volna kivitelezni.

2.      Barlang csel?:

 • Volt a barlangnak egy másik kijárata – A római katonák precizitása megkérdőjelezni ezt az állítást. Nagyon nagy horderejű dolog volt ez ahhoz. Illetve biztos, hogy többen elkísérték Jézus testét a barlanghoz, úgy gondolom a zsidók is akarták látni, hogy beteszik a sírba/barlangba/ Kétségtelen, hogy többen átvizsgálták előtte a barlangot.
 • Segítője volt, aki bent volt vele a barlangban – Ha átvizsgálták a barlangot, akkor nehezen tudott valaki mégis bennmaradni. De ha mégis, akkor 3 napig ott lett volna a sötétben egy halottal? Mi értelme lett volna?
 • Másik barlanghoz mentek az emberek – Mindenki?…
 • Olyan katonák őrizték akik hittek benne – Lehet, hogy volt olyan római katona, aki hitt benne, de általánosságban badarságnak tartották az egyistenhitet.
 • Nem igazi kő volt – Ismételten azt tudom felhozni, hogy ott voltak a római katonák, ott voltak a zsidók, tudták volna, hogy nem igazi a kő.
 • Apostolok voltak a katonák – Ismerték őket, nem tudták volna megoldani.

3.      Megjelenés szemfényvesztés?:

 • Halála után más valaki állította, hogy ő Jézus – Az emberek tudták volna, ha nem Jézus az. Tamás kételkedett mindaddig, amíg bele nem tette az ujját a szögek helyére Jézus testén. Neki ez annyira meggyőző volt, hogy később Tamás mártírhalált halt Jézusért.
 • Jézus átvert mindenkit – 40 napig? Ha valamilyen csellel a barlangból ki tudták hozni, és persze nem halt meg, akkor is nehezen hiszem el, hogy egy megkorbácsolt, keresztrefeszített ember, el tudta volna ’játszani’, hogy jól van és Ő az Isten fia!
 • Hallucináció volt a megjelenése – Mindenki hallucinált volna? Különböző helyszíneken? 40 napig?
 • Szemfényvesztés, volt, hogy felszállt a felhők közé – Igazán jó bűvésznek kellett lenni, hogy ezt egy tucat /vagy több/ ember bevegye. Lehet, hogy vannak napjainkban olyanok akik, trükkel tudnak lebegni vagy repülni egy kicsit, de a felhőkig?…

Tehát biztos, hogy őt ölték meg a kereszten, biztos, hogy a 3. nap után őt látták az emberek, a barlang cselnél lehet, hogy még lehetnek eshetőségek,de az a két tény már világossá teszi az igazságot. Egyébként … Miért találták volna ki a feltámadást? Pénzért, hatalomért? /tekintsünk el a mai egyháztól, amiket a pénzért hoztak létre/ összesen 16 emberről tudunk aki mártírhalált halt Jézusért! Volt akiket keresztre feszítettek, volt akit megköveztek, bottal agyonvertek, felakasztottak, lefejeztek, kardal, nyíllal megöltek, volt olyan is akit a lábánál fogva végigvonszoltak az utcán, majd megégettek. Te megtudnál halni egy hazugságért? Vagy ha igaz is, akkor is inkább hazudnál, csak hogy ne öljenek meg, nem? DE ŐK MÉGIS MEGHALTAK ÉRTE! MEGHALTAK JÉZUSÉRT! Számomra ez a legnagyobb bizonyíték rá, hogy Jézus az volt, akinek mondta magát, Ő A MEGVÁLTÓ! Jézus a megváltó

jesus-nazareth

Láthatjuk, hogy logikus gondolatmenetben, be tudtuk bizonyítani, hogy Jézus élt, és hogy Ő a feltámadt Megváltó!

Ha most már te is belátod ezt, vagy már kételkedsz hamisságában, akkor tudd meg mit kell tenned: /Első lépések/

 

Ray Comfort szavai a keresztre feszítésről (fordította: Kéry Zsuzsanna)

„A világ legnagyobb része tudja, hogy Jézus áldozatul adta az életét a kereszten, de nem értik, miért. Valójában ez egy jogi procedúra volt. Mi hazugsággal, lopással, istenkáromlással, kéjvággyal, házasságtöréssel, gyűlölettel, paráználkodással, önzéssel, [ellene való lázadással] stb. megszegtük Isten Törvényét. Ez a Törvény azt mondja, hogy bűnös törvényszegők vagyunk, akik a világegyetem Bírája előtt állunk. Isten börtöne, egy szörnyűséges hely felé tartunk, aminek a neve: pokol. A jó hír azonban az, hogy a kereszten elvégzett áldozatával Jézus megfizette a nekünk járó büntetést. Ez azt jelenti, hogy a Názáreti Jézus kínhalála és feltámadása révén Isten jogszerűen megszüntetheti az ellenünk folyó eljárást; eltörölheti a halálos ítéletünket, és a Jézusban való hit és a megtérés által örök életünk lehet, mert a „bírságot” kétezer évvel ezelőtt megfizették. Ahogyan a Biblia mondja: “Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus (a Messiás, a Felkent) már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk” (Róma 5,8). Ez a bizonyítéka a szeretetének. Csak rajtunk múlik, hogy elhisszük-e.”
Ha most már te is belátod a fentebb említetteket, vagy már kételkedsz hamisságában, akkor tudd meg mit kell tenned: /Első lépések/

 

Kép forrás:

http://paulandsherimcwilliams.com/wp-content/uploads/2009/11/jesus-nazareth.jpg

http://www.crisismagazine.com/wp-content/uploads/2013/07/Gustave-Dore-Jesus-Preaching-the-Sermon-on-the-Mount-620×320.jpg

http://hdw.datawallpaper.com/nature/jesus-on-cross-322736.jpg