Első lépések

„A bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál. Isten kegyelmének ajándéka ellenben az örök élet, ezt pedig a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban kaphatjuk meg.” Róm 6,23 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” János 3:16

 

És ez az örömüzenet, amit minden ember fog hallani az élete során, ahogy most te is. Sajnos lesz olyan, aki nem foglalkozik vele és ’kivágatik’ de lesznek olyanok, akiknek ezáltal ÖRÖK ÉLETÜK LESZ. Te melyik táborhoz fogsz tartozni?

Egy dolgot tudnod kell azonban! Jézusban való járás örömteljes, viszont e világ bolondnak, örültnek fog tartani. Lenéznek a hitedért, nem számít, hogy segítőkész vagy, nem hazudsz, nem vered át őket, DE nem fogsz közéjük tartozni, ezért ellenszenved fognak érezni irántad.

Ha készen állsz erre, mert az igazságot tudni akarod, és elméddel már érted, hogy van Isten és Jézus a megváltó, akkor mond el őszinte hittel az alábbi szöveget hangosan:

 

Most már tudom, hiszem, hogy Isten szeret engem, mert hiszem, hogy elküldte egyetlen Fiát, Jézust a földre, hogy én megmeneküljek, és rajta keresztül örök életem legyen. Tehát kimondom és elismerem, hogy Jézus az Úr, és szívemben hiszem, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Segítségül hívom Jézus nevét. Hiszek az Úr Jézus Krisztusban.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy van lehetőségem rendezni az életemet Veled. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus, a te Fiad, aki valóságos Isten és valóságos ember eljött értem erre a földre, meghalt az én bűneimért és feltámadt azért, hogy új életem legyen. Kérlek bocsásd meg, hogy eddig Nélküled éltem az életem, megtérek ma ebből. Kérlek bocsásd meg bűneimet, tisztítsd meg szívemet ezektől és add Szentlelkedet nekem, hogy megismerhessem akaratodat és azok szerint tudjak élni a Te dicsőségedre napról-napra, az Úr Jézus nevében kérlek.

Drága Úr Jézus Krisztus meghalódtam szavad és válaszolni akarok a hívásodra, Igent mondok Jézusnak! Igent mondok a megváltásnak! De nemet mondok a bűnnek és a Sátánnak! Megbánom a bűneimet, kezedbe adom az életem! Teljes szívvel hiszem, és szavakkal is kimondom, hogy Isten gyermeke vagyok! Hogy Jézus Krisztus az én megváltom, és ettől újjá születtem! Hiszek ebben, el is fogadom és hálás vagyok érte. Jézus nevében ÁMEN!

Kattints ide ha elmondtad az imát!