Nincs evolúció

Az evolúció hívők /direkt használom ezt a kifejezést/ azt vallják, hogy évmilliók alatt fejlődtünk ki az egysejtűekből a majmokon át. Tehát ha tudományosan be tudjuk bizonyítani, hogy a föld nem lehet több millió, milliárd éves, és nem fejlődhettünk ki az egysejtűekből akkor ez a megállapítás ’van evolúció’ lényegét veszti. Egyúttal bizonyságot nyer, hogy nincs evolúció!

Tehát nézzük az első állítást, a föld több milliárd éves?

Az alább felsorolt tények arra utalnak, hogy a föld nem lehet több mint pár ezer éves:

– A föld légkörének héliumtartalma!

– A spirális galaxisok struktúrája!

– Sok megtalált kövületben fennmaradtak puha részek, ez is azt bizonyítja, hogy a föld nem lehet több milliárd éves!

– Radiokarbonos /radiometriás/ kormeghatározási módszerek csupán ezeréves nagyságrendben használhatók / max. 50 000 év/!

– A különböző kormeghatározási módszerek különböző eredményeket mutatnak, tehát nem lehet velük meghatározni a kort.

– „A népese­dés növekedésének rátája stabil, amióta azt jegyzik. Ha az ember a Föld lakóinak jelenlegi 6 milliárdos lét­száma alapján visszaszámol, akkor egy 4 400 éves végeredményre jut. Ennyi ideig tart ugyanis, míg az özönvíz 8 túl­élője erre a hivatalosan közölt létszám­ra szaporodik. Amennyiben az ember már évmilliókkal ezelőtt benépesítette a bolygót, akkor ma négyzetméteren­ként 150 000-enz élnének rajta.

– A bolygók állandóan veszítenek hőmérsékletükből. Ha évmilliárdokkal korábban keletkeztek volna, akkor ma már nem rendelkeznének olyan belső hőmér­séklettel, mint amennyi tudományosan kiszámolható. A Szaturnusz kárt vall gyűrőivel, amelyek folyamatosan eltávolodnak tőle. Ha a bolygó több millió éves len­ne, akkor a gyűrűt képező matéria már rég eltűnt volna.

– A Holdon 10 000 év alatt mintegy 3 cm-es vastagságban rakódik le az űrpor. Az űrhajósok ott mindössze 1,5 cm vastagságban találtak belőle!

– A Hold lassan távolodó mozgásban van a Földtől. Ha viszont már millió éves lenne, akkor már a kezdetekkor túl közel lett vol­na a Földhöz. Ez viszont olyan szélsőséges tengeráradásokat okozott volna, hogy minden élet naponta két alkalommal kipusztult volna.

– A Föld mágneses tere gyengül. A csökkenés mért sebessége alapján ma már réges-régen nem lenne semmi belőle amennyiben csak megközelítőleg olyan idős volna, amint azt az evolúciós teória hívei szeretnék elhitetni.

– A Föld forgási sebessége egy ezred másodperccel lassul naponta. Ebből visszaszámolva, bolygónk egymilliárd évvel ezelőtti forgási sebessége oly sebes lett volna, hogy az ezáltal bekövetkező centrifugális erő folytán a föld- és vízfelületet a világűrbe repítette volna.

– A földalatti olaj rendkívül erős nyomás alatt áll. A kőzetréteg, mely tartalmazza, porózus. Amennyiben az olaj már évmilliók óta ott volna, akkor már régen elszökött volna.

– A tengerek sótartalma jelenleg 3,8 %. A jelenlegi átlagemelkedést figyelembe véve kiszámítható, hogy hozzávetőlegesen 6000 éve került először só az óceánok és tengerek vizeibe. Különben százalékos aránya sokkal magasabb lenne.

– A cseppkőbarlangok sztalaktitjai­ból (a barlang tetejéről lefelé növekvő cseppkőképződmény) vélik bizonyítani az evolúciós tan hirdetői a Föld korát. A Lincoln Memorial épületének alagso­raiban is találhatók mindenesetre ilyen sztalaktitok, de ezek kevesebb, mint 100 éves koruk ellenére több mint 1 méteresre nőttek.

– A legidősebb élő növények a tüs­kés mandulafenyő (Pinia) és a korall­zátonyok. Legfeljebb kb. csak 4 500 esztendősek lehetnek. Miért nem léteznek idősebb növények is, ha a Föld már évmilliók óta létezik?” http://natnichols.com/milyen.htm

 

A föld hosszú korát a kőzetrétegekkel is szokták bizonyítani, ámbár: (további utalások, hogy a hosszú korszakok nem léteztek, illetve hogy a rétegek gyorsan rakodtak le)

– Többréteges kövületek: pl. fatörzs, amelyek több olyan rétegen keresztülhatolnak, amelyek állítólag több millió évet képviselnek!

petrified_tree_thru_rock_strata3

– A megkövült humusz hiánya, pedig jelen kellene lenniük!

– Az eróziós nyomok hiánya!

– Gátak és szökőkutak nyomai ’több millió’ éves kőzetrétegek között!

– A talált kövületek (amire azt mondják 530 millió éves) mégis pontosan olyanok, mint a ma élő példányok, nem változtak semmit!

– Némely megtalált dinoszaurusz csont némelyike még vérsejteket tartalmaz!

– Olyan rétegekben találtak emberi szerszámokat, amelyek ott sem lehetnének, mivel evolúció szerint még akkor nem élt ember!

london_hammer

– Találtak olyan barlangrajzot (ember készítette) amin dinoszaurusz látható, pedig  ’65 millió év evolúció választja el őket’!

– A különböző kormeghatározási módszerek különböző eredményeket mutatnak, nem lehet bennük bízni!

 

 Ez alapján állítást nyert, hogy a föld nem lehet több milliárd éves, csak pár ezer!

 

Második állítás: az egysejtűekből fejlődtünk ki folyamatosan:

 

Megdöbbentő tények:

– Darwin a könyvében (A fajok eredete) 150 alkalommal említi, hogy ez csak egy elmélet!

– Darwin elismerte a könyvében, hogy ha nem található átmeneti fajok, akkor megbukik az elmélete. Így fogalmazott:: Hiszek benne, hogy ezt a tényt majd a jövőben az ’régészek’ megtalálják, és bizonyságot nyer az elméletem.

– A fosszilis leletek nem bizonyítják az átmeneteket a szervezetek egyik alaptípusából a más típusokba, így nem lehetséges, hogy az élőlények hosszú korszakok alatt maguktól létrejöhettek volna!

– Ahogy a sejtek működéséhez egyre jobban értünk (tudomány) kiderül, hogy a véralvadási rendszer nem jöhetett létre véletlen változások sorozataként!

– Nincsenek fosszilis bizonyítékok arra nézve, hogy az ember a majomtól származik!

 

Néhány az ember és a majom közti átmeneteként felsorolt ’kövületekről’ a valódi tények: (evolúció szerint több millió év alatt fejlődtünk ki, mégsem találnak bizonyítékot rá, hogy a majomtól származunk, az alábbi felsorolás tartalmazza azokat a ’kövületeket’ amelyről egykor azt mondták, hogy az átmeneti faj, de később kiderült, hogy mégsem az)

– Homo sapiens neanderthalensis (neandervölgyi ember) – Normális ember volt csak angolkórban szenvedet

– Ramapithecus: Az orángután egy kihalt alfaja

– Eoanthropus (piltdowni ember): Egy emberi koponya és egy orángután álkapcsa összetéve

– Homo erectus: Normális ember (kicsit robosztusabb)

 

William Collier professzor eszmefuttatása:

„– Például: a baktériumoknak van egy kis ostoruk, amelynek segítségével képesek közlekedni. Ezt flagellumnak nevezzük. Ha ön mikroszkóp alá teszi a baktériumot, látja: a flagellum forog, mint egy propeller, és a baktérium száguld előre. Tíz-húsz év kellett ahhoz, hogy a kutatók megértsék, hogyan működik mindez. Van a baktériumban egy proteinből készült gépezet. Kerek ágyazatban forog a propeller, s egy kicsiny motor forgatja, percenként tizenhétezres fordulattal; a baktérium egyik pillanatról a másikra képes megváltoztatni mozgásának irányát. Ha e kis biokémiai motor körülbelül tizenöt funkcionális eleme közül bármelyiket kivennénk, működésképtelenné válna. Ez alapján alkotta meg Michael Behe a tovább nem egyszerűsíthető komplexitás fogalmát, s ez nagy kihívás elé állítja a darwinizmust. Az evolúció ugyanis a tudósok számára a természetes kiválasztódást jelenti, amely véletlenszerű mutációkon keresztül megy végbe; e mutációk piciny változásokat hoznak létre az organizmusban, s így megfelelő mennyiségű idő elteltével képes az egyik faj egy másikká átalakulni. A mutáció véletlenszerű, nincs tudatos célja. Az evolúció központi gondolata a véletlen és céltalanság. De hogyan tudott kifejlődni a flagellum? A baktériumnak mozognia kell, hogy élelmet találjon. Az evolúció csak lépésről lépésre tud ilyen komplex rendszert összehozni, de a baktérium nem várhatja meg a folyamat végét, mert ha nincs flagelluma, megsemmisül.

Mondok még egy példát: ha ön megvágja a kezét, életveszélyben van, amennyiben nem áll el a vérzés. Ezért a szervezete rögtön beindít egy biokémiai parancssort: fehérje képződik, és az egymással kölcsönhatásba lépő fehérjék a vágás helyén egy halászhálóhoz hasonló alakzatot formálnak; a sejtekkel érintkezve ez a háló megszilárdul, és kemény réteget alkot. A seb eltömődésével viszont leáll az alvadási folyamat. Ha a szervezete nem állítja el a vérzést a megfelelő időben, aztán nem szünteti be az alvadást is a kellő pillanatban, ön meghal. Hogyan tudna egy ilyen képességet lépésről lépésre kifejleszteni? Sok száz olyan biokémiai rendszer van, amely nem jöhetett létre fokozatosan. Aki átnézi a professzionális biokémiai irodalmat, látja: nincs válasz arra, hogy az organizmusok hogyan maradhattak életben a fejlődés utolsó lépése előtt.” http://mindennapi.hu/cikk/tudomany/a-darwinizmus-elakadt-osszeomlik-az-evolucioelmelet-/2012-02-02/1257

 

Tehát a második állításról is kiderült, hogy nem lehetséges! Tehát nem fejlődhettünk ki az egysejtűekből az evolúció által!

No-Evolution

 

Egyéb tények az evolúció ellen:

 

– Az élőlényekben megfigyelt változások kizárólag mikro-evolúciós természetűek! /fajon belüli változás/

– Az emberi agy rendkívüli komplexitása, kreativitása, képessége az absztrakt gondolkodásra, nem szükséges az evolúció elméletben említet túlélési törvényhez (egyesek ezt tartják a legfontosabb bizonyítéknak)!

– Annak az esélye, hogy egyetlen fehérjemolekula véletlenül létrejön, 1 a 10243-hoz (ez egy 10-es szám, amit 243 nulla követ). Egyetlen sejt pedig több millió fehérjemolekulából áll össze, tehát bizton állíthatjuk, hogy a véletlen következtében nem jöhetett létre élet. /az evolúció hívők az ellenkezőjét állítják/

– Az ember személyisége, a különböző emberek különböző személyiségének semmi értelme az az evolúció elmélete alapján.

– Az univerzum nem jöhetett létre egyszer csak a semmiből

– Az univerzum mindenütt érvényes természeti törvények szerint működik.

– A föld tökéletessége

– „A Földön található víz kilencvenhét százaléka sós vízű óceánokban van. De a Földön működik egy olyan szisztéma, ami eltávolítja a sót a vízből, majd szétosztja ezt a vizet szerte az egész bolygón. A párolgás elválasztja az óceán vizét a sótól, majd felhőket formál, amelyeket a szél a szárazföld fölé fúj, és így eljuttatja a vizet a növényeknek, állatoknak és embereknek. Ez a tisztító- és ellátórendszer tartja fenn az életet a Földön. Egy olyan rendszer, ami a víz újrahasznosításán és visszaforgatásán alapszik.”

– „A világegyetem nem mindig létezett, volt egy kezdete. Egyszer csak létrejött. Ezt vajon mi okozta? A tudósoknak nincs magyarázatuk a fény és az anyag hirtelen robbanására.”

– „Hogy lehetséges, hogy rengeteg olyan természeti törvényt tudunk felsorolni, amelyek sosem változnak? Miért ilyen rendezett és megbízható a világegyetem?„A legnagyobb tudósokat is megdöbbenti, annyira furcsa ez. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy az univerzum bármilyen szabályoknak.” engedelmeskedjen, nemhogy matematikailag leírható szabályoknak. http://www.everystudent.hu/a/letezik.html

– A kövületek kialakulásához nem kell több millió év, ahogy ez a kép is szemlélteti:

limestone-cowboy-boot-inside

 

Tehát már láthatjuk, hogy nagyon sok kétely felmerül, nagyon sok tény azt bizonyítja, hogy nincs evolúció! /fajból másik faj, több milliárd év alatt/ A felsorolt valós bizonyítékokból megérthetjük ezt. Némelyik önmagában megállja a helyét!

 

 

De ha nincs evolúció, akkor hogyan lettünk? Talán a földönkívüliek telepítettek be minket? Vagy Isten teremtményei vagyunk?

 

A Tudományos és az Istenhívő beszélgetése, régen és ma: /csak egy kis fricska J/

RÉGEN

– [Tudományos] Nagyszerű új felfedezésre tettünk szert: a Föld lapos!

– [Istenhívő] De hát meg van írva a Bibliában, hogy a föld gömbölyű.

– Mit beszélsz? Te csak egy egyszerű ember vagy! Mit értesz te a tudományhoz? Ne gyere ilyen badarságokkal!

 

MA

– Nagyszerű új felfedezésre tettünk szert: van Evolúció!

– De hát meg van írva a Bibliában, hogy Isten teremtett minket.

– Mit beszélsz? Te csak egy egyszerű ember vagy! Mit értesz te a tudományhoz? Ne gyere ilyen badarságokkal!

[Komolyan] …Talán majd egyszer a megrögzött evolúció hívők, képviselői is rájönnek az igazságra… …Remélem nem lesz túl késő…

 

De ha nincs evolúció, akkor hogyan lettünk? Talán a földönkívüliek telepítettek be minket? Vagy Isten teremtményei vagyunk?

 

 

Itt tudsz többet olvasni a témáról:

 

– Don Batten, Ken Ham, Jonathan Sarfati, Carl Wieland: Kérdések a Kezdethez című könyvük: http://bitflow.dyndns.org/hungarian/WernerGitt/Hungarian-Kerdesek_A_Kezdethez_2003.pdf

– HarunYahya – Az evolúciós csalás című könyve – http://evrefberegujfalu.files.wordpress.com/2012/08/harun_yahya_az_evolucios-csalas.pdf

http://mindennapi.hu/cikk/tudomany/a-darwinizmus-elakadt-osszeomlik-az-evolucioelmelet-/2012-02-02/1257

http://www.everystudent.hu/a/letezik.html

– Charles Darwin: A fajok eredete – http://mek.niif.hu/05000/05011/html/darwin0002.html#4

– Nat Nichols – Milyen idős a Föld? – http://natnichols.com/milyen.htm

 

Kép forrás:

http://www.prophecyandtruth.com/images/petrified_tree_thru_rock_strata3.JPG

http://www.prophecyandtruth.com/images/petrified_tree_thru_rock_strata2.JPG

http://www.bible.ca/tracks/limestone-cowboy-boot-inside.jpg

http://www.addictinginfo.org/wp-content/uploads/2012/03/No-Evolution.jpg

http://www.badarchaeology.net/images/london_hammer.jpg